„La Giurgiţa, copiii romi si români se dezvoltă împreună prin oină”

Proiect derulat de:

Cu sprijinul:

Primăria comunei GIURGITA

Federaţia Româna de Oină

Rezumat proiect

Proiectul a fost scris din dorinţa de a sprijini incluziunea socială a 50 de copii si tineri romi si români din localitatea Giurgiţa (jud. Dolj) prin activităţi legate de oină, sportul naţional al românilor. Sunt bine cunoscute dificultăţile pe care le întâmpină copiii din mediul rural, de aceea am hotărât să le oferim acestora o şansă în plus de a se dezvolta, de a evolua, de a dobândi capacităţile pentru a-şi construi un viitor mai bun.

În cei 5 ani de când organizaţia noastră a fost alături de copiii şi tinerii din Giurgiţa am avut ocazia să-i cunoaştem bine, să le înţelegem nevoile şi să încercăm, după posibilităţile noastre, să îi ajutăm. În activităţile desfăşurate copiii au depăşit prejudecăţile implicându-se, ajutându-se şi încurajându-se, fiind împreună o echipă. Bucuria lor, dorinţa lor de a continua, insistenţele prietenilor şi colegilor din sat ne-au determinat la sporirea eforturilor de a le fi alături.

Vom încerca în cadrul acestui proiect să aducem un strop de bucurie şi de încredere unor copii care au fost obişnuiţi cu greutăţile vieţii încă de la vârste fragede prin jocuri şi activităţi care să-i ajute să descopere în ei înşişi resurse nesperate de tărie, toleranţă, speranţă, având ca punct de pornire oina, sportul pe care ei l-au îndrăgit atât de mult. Prin oină, copiii din Giurgiţa au descoperit că pot lucra împreună, că pot avea încredere unii în alţii, că pot fi foarte buni într-un domeniu, oricare ar fi el, dacă muncesc suficient şi se implică cu pasiune, acestea fiind doar câteva din motivele pentru care ei vor continuarea acestor activităţi.

Primăria Comunei Giurgiţa, Şcoala Gimnazială Giurgiţa şi Federaţia Română de Oină ne-au fost mereu alături şi ne vor sprijini şi în implementarea acestui proiect punându-ne la dispoziţie sălile de clasă, terenurile şi sala de sport, materiale sportive, fiind de asemenea un sprijin în alegerea beneficiarilor şi în promovarea activităţilor.

„La Giurgiţa, copiii romi si români se dezvoltă împreună prin oină”

În urmatoarele 5 luni, în localitatea Giurgiţa (jud. Dolj) se va desfăşura un interesant proiect finanţat prin programul Active Citizens Fund - Romania (fonduri din Islanda, Liechtenstein si Norvegia) prin care se urmăreşte incluziunea socială şi dezvoltarea personală a 50 de copii romi şi români din localitate. Proiectul „La Giurgiţa, copiii romi si români se dezvoltă împreună prin oină”, implementat de Clubul Sportiv Hoina Craiova, pune accentul pe latura socială a sportul naţional, arătând beneficiile pe care oina le poate aduce copiilor. La fel ca întotdeauna, Federaţia Română de Oină este alături de astfel de initiative. Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă.

#haide #ActiveCitizensFund #activecitizens #EEANorwayGrants Active Citizens Fund - Romania

RO: „Proiect derulat de Clubul Sportiv Hoina Craiova cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanţat de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este incluziunea socială şi dezvoltarea personală a 50 de copii romi şi români din localitatea Giurgiţa.”

RO: „Despre Programul Active Citizens Fund România Programul Active Citizens Fund România este finanţat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparităţile economice şi sociale şi a consolida relaţiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare şi statele donatoare (Islanda, Liechtenstein şi Norvegia). Programul este administrat de către consorţiul compus din Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, Fundaţia pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi, Fundaţia PACT şi Frivillighet Norge, care acţionează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE şi Norvegiene.

Active Citizens Fund România vizează consolidarea societăţii civile şi a cetăţeniei active şi creşterea capacităţii grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmăreşte dezvoltarea pe termen lung a sustenabilităţii şi capacităţii sectorului societăţii civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetăţeniei active şi a drepturilor omului şi consolidând în acelaşi timp relaţiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein şi Norvegia.

Pentru mai multe informaţii despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesaţi www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informaţii despre Granturile SEE şi Norvegiene, accesaţi www.eeagrants.ro.”

sus